Home > บริการตรวจนับสินค้าคงคลัง > ขั้นตอนการตรวจนับสินค้า...

ขั้นตอนการตรวจนับสินค้า
บริการตรวจนับสินค้าคงคลัง

ด้านล่างนี้ คือ ขั้นตอนตัวอย่างในการตรวจนับสินค้าช่วงกลางคืนในร้านหนึ่ง

ก่อนปิดร้าน 1 ชั่วโมง   วันตรวจนับสินค้าจริง


วันหนึ่งในเดือนกุมภาพันธ์ เป็นวันที่ยุ่งกับการให้บริการลูกค้าเหมือนเคย แต่ก็เป็นวันที่ต้องตรวจสอบสินค้าคงคลังด้วย

ก่อนเปิดร้านครึ่งชั่วโมง   พบลูกค้าที่หน้าร้านและเตรียมตัว


ก่อนเริ่มตรวจนับครึ่งชั่วโมง เมื่อทีมตรวจนับมาถึงร้าน Supervisor จะตรวจสอบหน้าร้านและสรุปการทำงานกับผู้รับผิดชอบการตรวจนับสินค้าของทางลูกค้า (ในที่นี้จะเรียกว่า SV หมายถึงผู้รับผิดชอบทีมตรวจนับสินค้า) ส่วนพนักงานอีกคนหนึ่งจะตรวจสอบหน้าร้านกับ Store Layout (แผนภาพของร้านค้า ที่เขียนเพื่อการตรวจนับสินค้าโดยเฉพาะ)ที่ได้เขียนไว้ก่อนหน้านี้ว่ามีจุดที่เปลี่ยนแปลงหรือไม่
ปิดร้าน   เริ่มตรวจนับหลังจากประชุมสั่งงานเสร็จสิ้น


พนักงานส่วนที่เหลือมาถึงร้าน รอลูกค้าออกจากร้านหมดจึงเริ่มตรวจนับ ก่อนอื่นจะต้องประชุมรวม เพื่อSV จะแจ้งข้อมูลและข้อระมัดระวังต่างๆให้พนักงานทุกคนรับทราบ หลังจากนั้นพนักงานตรวจสอบเครื่องมือตรวจนับสินค้า สติ๊กเกอร์ติดชั้นวางสินค้า(Tag) Guide Sheet และบันไดว่าครบหรือยัง หากครบแล้วจึงเริ่มตรวจนับ ด้วยความรวดเร็ว พนักงานเอยิซึทุกคนปฏิบัติงานด้วยความถูกต้องและไม่เสียเวลากับการต้องรอคำสั่ง เพราะทุกคนปฏิบัติตามกฏและทราบหน้าที่ตนเองดี
หลังจากเริ่มตรวจนับ 6 ชั่วโมง   ตรวจนับเสร็จ


ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ จะมีการพัก หลังจากพักเสร็จพนักงานทุกคนจะกลับมาตรวจนับสินค้าตามขั้นตอนเดิม จนกระทั่งตรวจนับเสร็จภายใน 6 ชั่วโมงหลังจากเริ่มตรวจนับครั้งแรก รวบรวมข้อมูล ปริ้นท์รายงานเพื่อตรวจสอบข้อมูลเป็นครั้งสุดท้าย
หลังจากตรวจนับเสร็จ 30 นาที   ส่งมอบรายงานและออกจากร้าน


หลังจากตรวจสอบข้อมูลในรายงานครั้งสุดท้ายเสร็จสิ้น ผู้รับผิดชอบจะส่งรายงานสำคัญต่างๆนี้ให้กับผู้มาตรวจสอบจากทางร้านลูกค้า พร้อมทั้งอธิบายข้อมูลในรายงานและชี้แจงว่าในการปฏิบัติหน้าที่จริงพบเจออะไรบ้าง เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนการตรวจนับสินค้าของบริษัทเอยิซึ เพียงเท่านี้ร้านค้าก็พร้อมที่จะให้บริการลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการในวันรุ่งขึ้นได้