Home > บริการตรวจนับสินค้าคงคลัง > ตรวจนับทรัพย์สิน

ตรวจนับทรัพย์สิน
บริการตรวจนับสินค้าคงคลัง

การตรวจนับทรัพย์สินโดยบุคคลภายนอกบริษัท

ทรัพย์สินคืออุปกรณ์หรือของใช้ที่ติดตั้งอยู่ในร้านค้า การตรวจนับทรัพย์สินถือเป็นเรื่องสำคัญและเป็นเรื่องที่ต้องเตรียมความพร้อมเยอะ อาทิเช่น การเตรียมพนักงานตรวจนับ จัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ เป็นต้น ดังนั้นเราจึงเป็นผู้ช่วยที่สำคัญที่มีความรู้และประสบการณ์อย่างสูง

 

 

รายละเอียดการให้บริการ

ตรวจนับโดยเครื่องมือระดับมืออาชีพ

เราจะทำบาร์โค้ทเพื่อติดกับทรัพย์สินของทางร้านอย่างชัดเจน และใช้เครื่องมือระดับมืออาชีพในการสแกน ดังนั้นจึงสามารถหลีกเลี่ยงปัญหาการตรวจนับผิดพลาดได้

 

ให้บริการตรวจนับที่มีความแม่นยำสูงทั่วประเทศ

เราให้บริการตรวจนับทรัพย์สินโดยวิธีการมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับและมีความแม่นยำสูง ทุกร้านสาขาทั่วประเทศ

 

ข้อมูลที่จะได้รับจากการตรวจนับสินค้า อาทิเช่น ชื่อทรัพย์สิน ตำแหน่งที่ตั้ง แผนกที่จัดการ ผู้ใช้และรับผิดชอบ สภาพการใช้งาน เป็นต้น

 

 

ข้อดีของการใช้บริการ

รับทราบข้อมูลทรัพย์สินอย่างถูกต้อง

ลูกค้าสามารถรับรู้ข้อมูลทรัพย์สินที่ถูกต้อง โดยผ่านการตรวจนับทรัพย์สินของบริษัทเรา ซึ่งใช้พนักงานที่มีประสบการณ์และความแม่นยำสูงสุด

 

ลดอัตราการสั่งซื้ออุปกรณ์โดยไม่จำเป็น

ลูกค้าสามารถลดอัตราการสั่งซื้ออุปกรณ์ต่างๆโดยไม่จำเป็น เพราะรับทราบข้อมูลทรัพย์สินที่ถูกต้อง

 

 

การจัดการทรัพย์สินภายในบริษัทตนเอง

การจัดการทรัพย์สินภายในบริษัทของตนเอง

พนักงานสามารถมีสมาธิและตั้งใจกับการทำงานบริหารร้านค้าและงานขายได้มากขึ้น  เนื่องจากมีผู้แบ่งเบาภาระในการตรวจนับสินค้าอย่างบริษัทเอยิซึช่วยตรวจนับแทน

 

 

ข้อเสียของการไม่ตรวจนับทรัพย์สิน

ข้อเสียของการไม่ตรวจนับทรัพย์สิน

หากทำการตรวจนับทรัพย์สินแบบไม่ละเอียด จะส่งผลกระทบต่อบริษัทเป็นอย่างมาก อาทิเช่น
● ไม่ทราบจำนวนและข้อมูลทรัพย์สินที่แท้จริง ทำให้มีการสั่งซื้ออุปกรณ์อย่างฟุ่มเฟือย
● ถูกมองว่าไม่มีการจัดระบบภายในบริษัท
● ข้อมูลภายในบริษัทไม่เพียงพอต่อการจัดการ ภาพรวมองค์กรแย่ลง

ดังนั้นเราจึงเป็นตัวช่วยสำคัญที่จะช่วยพัฒนาระบบองค์กรรวมถึงภาพลักษณ์ให้ดีขึ้น