Home > บริการสนับสนุนภายในร้านค้า > ตรวจสอบสินค้าหมดอายุ

ตรวจสอบสินค้าหมดอายุ
บริการสนับสนุนภายในร้านค้า

กำจัดสินค้าหมดอายุให้หมดพื้นที่ขาย

บริการนี้ เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้ลูกค้าในฐานะผู้บริโภคการตรวจสอบและกำจัดสินค้าหมดอายุจึงเป็นสิ่งสำคัญ หน้าสุดท้าย