Home > บริการสนับสนุนภายในร้านค้า > บริการตรวจสอบรหัสสินค้า...

บริการตรวจสอบรหัสสินค้า
บริการสนับสนุนภายในร้านค้า

ลดอัตราการสูญเสียและป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้น

บริการนี้ คือการตรวจสอบราคาที่บันทึกอยู่ในแคชเชียร์ว่าตรงกับที่แสดงไว้บริเวณหน้าชั้นวางหรือไม่ ผลจากการให้บริการของเราคือข้อมูลตรงกัน ส่งผลให้ลูกค้าได้รับการอำนวยความสะดวกมากขึ้นและมีความรู้สึกเชื่อถือร้านค้ามากขึ้น

 

 

รายละเอียดการให้บริการ

ตรวจสอบราคาสินค้า

พนักงานจะตรวจสอบสินค้าทีละชนิด ทั้งข้อมูลที่บันทึกบริเวณแคชเชียร์และหน้าชั้นวาง ว่าข้อมูลตรงกันหรือไม่เราจะให้บริการหลังจากปิดร้านดังนั้นจึงไม่รบกวนลูกค้า นอกจากนั้นระหว่างตรวจสอบราคา ยังสามารถตรวจสอบสภาพการวางสินค้ารวมถึงสินค้าที่ส่งเข้ามาว่าถูกต้องหรือไม่ได้อีกด้วย

 

 

ข้อดีการนำมาใช้

ลดอัตราการสูญเสีย

ร้านค้าสามารถลดอัตราการสูญเสียได้ หากตรวจสอบราคาสินค้าเป็นประจำ

 

รับทราบปัญหาอย่างชัดเจน

ลูกค้าสามารถรับรู้ปัญหาแต่ละร้านค้าได้ชัดเจนและถูกต้องมากขึ้น ส่งผลให้การจัดการโดยเฉพาะ Product Master มีความถูกต้องมากขึ้น

 

ประสิทธิภาพการจัดการหน้าร้านดีขึ้น

สามารถรวบรวมข้อมูลโลเคชั่น ชั้นวางสินค้าและอื่นๆได้ เพระฉะนั้นจึงรับรู้ข้อมูลเกียวกับตัวเลขสินค้าที่สำคัญอย่างถูกต้องและลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นได้

 

 

จุดสำคัญของการตรวจนับรหัสสินค้า

ข้อมูลตัวเลขไม่ตรงกันมากกว่าที่คิด

มีการเติมสินค้าตั้งแต่ช่วงเย็นจนถึงกลางดึก และสภาพหลังร้านไม่มีประสิทธภาพเพียงพอทำให้มีอัตราเสียเวลาสูง รวมถึงปัญหาสินค้าขาดอย่างต่อเนื่อง

 

 

สอบถามเกี่ยวกับบริการ

ลูกค้าสามารถสอบถามรายละเอียดงานบริการเพิ่มเติมได้ที่ 02-716-1122