MAINTENANCE

การดูแลรักษา

- กลยุทธ์ต่อไป -

Supporting branding strategies in the age of social network information diffusion

ผลักดันกลยุทธ์ในการส่งเสริมภาพลักษณ์ของแบรนด์ในยุคแห่งข้อมูลผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์ค

เพื่อสร้างฐานผู้สนับสนุน

ผู้ที่ชื่นชอบผลิตภัณฑ์หรือแบรนด์ได้รับข้อมูลสารจากหลากหลายช่องทาง และรู้สึกพึงพอใจมากขึ้นเรื่อยๆ ผู้ที่ให้ความสนใจเหล่านี้คือฐานผู้สนับสนุนที่จะบอกต่อเรื่องราวดี ๆ ไปยังบุคคลอื่น ผู้คนเหล่านี้คือตัวแทนโฆษณาที่เราไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ในยุคที่ข้อมูลทางโซเชียลเน็ตเวิร์กมีอิทธิพลอย่างยิ่ง สิ่งสำคัญคือการพัฒนากลยุทธ์เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของแบรนด์ ภาพลักษณ์ที่ไม่ดีจากประสบการณ์ที่เลวร้ายเป็นสิ่งที่เราจะต้องพยายามหยุดยั้งอย่างเต็มที่ กุญแจสำคัญในการพัฒนาฐานผู้ที่ชื่นชอบและผู้สนับสนุนคือ “ประสบการณ์ที่น่าประทับใจ” ที่ได้รับจากในร้านค้า”

บริการ Round Maintenance

รับมือกับสถานการณ์ที่สินค้าตัวอย่างที่จัดแสดงเพื่อให้รับชมหรือทดลองใช้ทำงานผิดพลาด หรือเมื่อสื่อโฆษณาไม่ครบถ้วนหรือไม่เป็นระบบ โดยเราจะทำการเยี่ยมชมพื้นที่เป็นระยะ ๆ (ทำความสะอาด เติมสินค้า และเปิดตัวผลิตภัณฑ์) โดยในกรณีที่จำเป็นจะทำการดูแลด้านเทคนิคพร้อมกันไป (การตรวจสอบการทำงาน การเปลี่ยนชิ้นส่วนและการจัดการงานซ่อม)
ปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่นั้นอาจทำให้ลูกค้าสูญเสียความเชื่อมั่นและกระทบต่อการดำเนินธุรกิจตามแผนที่วางไว้ ซึ่งบริการ Round Maintenance จะช่วยให้ธุรกิจต่าง ๆ เกิดประสิทธิภาพมากขึ้นและสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า”