MERCHANDISING

กระบวนการจัดการสินค้า

- กลยุทธ์ต่อไป -

Merchandise replenishment service

บริการเติมสินค้า

สินค้าที่เข้ามามักจะขายออกหมดในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนที่มีลูกค้าเข้ามาจำนวนมาก

ซึ่งบริการนี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับพื้นที่ขาย อีกทั้งยังช่วยให้พนักงานร้านสามารถโฟกัสกับการให้บริการลูกค้าและดูแลงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้มากขึ้น โดยการจัดจ้างผู้ให้บริการเติมสินค้าที่มีการหมุนเวียนเป็นประจำทุกวันจะสามารถช่วยลดจำนวนพนักงานที่ต้องใช้ในร้าน

ซึ่งวิธีนี้จะช่วยลดความต้องการในการใช้พื้นที่หลังร้าน ช่วยปรับปรุงการสั่งสินค้าให้แม่นยำและควบคุมสต็อกได้ดียิ่งขึ้น สต็อกหลังร้านจึงสามารถปรับลดลงได้โดยการจัดจ้างบริการเติมสินค้า

วิธีนี้จะทำให้เกิดความชัดเจนว่าสินค้าใดและจำนวนเท่าไรที่กำลังเหลือน้อยและต้องสั่งเพิ่ม
ในระยะยาวกระบวนการนี้จะช่วยให้เกิดการจัดการสต็อกอย่างมีประสิทธิภาพ ลดปริมาณสต็อกสิ้นเปลืองและเสียเปล่าหรือสต็อกที่ไม่ครบถ้วน ทำให้การบริหารจัดการดียิ่งขึ้น

Shelf change

การเปลี่ยนชั้นวางของ

การปรับเปลี่ยนชั้นวางสินค้าได้ดำเนินการไปตามแผนหรือไม่ ?

สินค้าที่ลูกค้ากำลังมองหาและเลือกซื้อแต่ว่าทางร้านกลับไม่มี สถานการณ์เช่นนี้ส่งผลกระทบต่อแผนการจัดพื้นที่ชั้นวางสินค้าในการตอบสนองความคาดหวังของผู้ซื้อ และสถานการณ์เช่นนี้ก็ส่งผลกระทบต่อรากฐานในการบริหารจัดการร้านอย่างยิ่งเช่นกัน นำไปสู่การสูญเสียลูกค้าและการหมุนเวียนสินค้าลดลง
ทั้งนี้การปรับเปลี่ยนพื้นที่วางสินค้าเป็นงานที่ใช้แรงงานและเวลามาก เนื่องจากมีสินค้าเป็นจำนวนมากที่ต้องนำออกหรือเคลื่อนย้าย ซึ่งพนักงานที่ไม่เคยชินอาจเกิดความสับสนและทำผิดพลาดซ้ำ ๆ ได้

พนักงานของเรามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบค้าปลีก หลักเกณฑ์และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

การทำงานที่มีประสิทธิภาพและแม่นยำในพื้นที่ขายต้องอาศัยความเชี่ยวชาญจริงในพื้นที่ บุคลากรของเรามีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการปรับเปลี่ยนชั้นวางอย่างมีประสิทธิภาพ

AJIS ยังพร้อมดูแลด้านการปรับปรุงพื้นที่ที่สำคัญ ๆ ซึ่งต้องใช้กำลังคนและองค์ประกอบหลายอย่าง เราร่วมงานกับเครือข่ายร้านค้าขนาดใหญ่มาเป็นเวลากว่า 40 ปีแล้ว AJIS Group พร้อมตอบสนองความต้องการของคุณ

Setup

การติดตั้ง

การจ้างติดตั้ง นำเสนอสินค้าและวัสดุส่งเสริมการขายในคราวเดียวกันเพื่อเตรียมเปิดร้านใหม่แบบครบวงจร

การดำเนินการเสร็จสิ้นภายในกรอบเวลาและวันที่ที่กำหนด นอกจากนี้เรายังพร้อมดูแลงานที่ต้องอาศัยทักษะและความรู้ เช่น การเคลื่อนย้าย รื้อถอน หรือประกอบอุปกรณ์ติดตั้งต่าง ๆ และการปฏิบัติงานนอกพื้นที่ขาย

Check expiry date

การตรวจสอบวันหมดอายุ

สนับสนุนมาตรการป้องกันการสูญเสียผลิตภัณฑ์อาหารสำหรับผู้ค้าปลีก

AJIS ให้บริการตรวจสอบวันหมดอายุของสินค้า ซึ่งจะช่วยให้ผู้ค้าปลีกสามารถแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับมาตรการรับมือการสูญเสียผลิตภัณฑ์อาหาร และยังช่วยตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน(SGDs) ซึ่งกำลังเป็นที่ยอมรับในขณะนี้

เกี่ยวกับบริการตรวจสอบวันหมดอายุ

หลังจากที่ทำการตรวจนับสินค้าคงคลังแล้ว AJIS ก็ยังมีบริการตรวจสอบวันหมดอายุสำหรับ “ผลิตภัณฑ์กลุ่มเสี่ยง” ในร้านและคัดแยกสินค้าที่หมดอายุอีกด้วย นอกจากนี้ยังมีบริการอื่น ๆ ที่พร้อมนำเสนอให้อีกมากมาย