Stock Taking

รายการคงคลัง

เราให้บริการรองรับการสรุปปิดยอดสินค้าคงคลัง รวมถึงสินค้าคงเหลือบางส่วนและการตรวจนับสินค้าคงคลังตามรอบในส่วนที่มีการขาดทุนสูง
โดยระบบบริการของเราพร้อมให้บริการในประเทศไทยตลอด 24 ชั่วโมง
เรามีผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้และผ่านการฝึกอบรมมาเป็นอย่างดีที่พร้อมนำเสนอระบบจัดการสินค้าคงคลังและโปรแกรมสำเร็จรูปที่พัฒนาขึ้นโดยกลุ่มบริษัท AJIS เพื่อดูแลด้านการตรวจนับสินค้า การรวบรวมข้อมูล การจัดเตรียมรายงานข้อมูลและการนำส่งข้อมูล ผลการตรวจสอบสินค้าคงคลัง ซึ่งสามารถนำส่งในรูปแบบตามความต้องการของลูกค้าหลังจากดำเนินการเสร็จสิ้น

ข้อดีประการที่ 1

ข้อมูลสินค้าคงคลังที่ถูกต้องแม่นยำในครั้งเดียว

บุคลากรของเราได้ผ่านการฝึกอบรมมาโดยเฉพาะและมีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการตรวจนับสต็อกและนับจำนวนสินค้าในสถานที่จริงทุกวัน
ในกรณีที่ทางร้านค้าตรวจนับจำนวนสินค้าคงคลังด้วยตัวเอง ก็มักจะทำเพียงปีละหนึ่งครั้ง หรือมากที่สุดก็แค่สี่ครั้งต่อปี ซึ่งความถูกต้องแม่นยำและประสิทธิภาพในการตรวจนับนั้นจะต่างกันโดยสิ้นเชิง เมื่อเทียบกับทีมงานของเราที่มีความเป็นมืออาชีพดำเนินการให้
นอกจากนี้ บุคลากรของเรายังมีการพัฒนาความรู้ความเข้าใจในการตรวจนับสินค้าเป็นประจำทุกวัน ทำให้สามารถใช้วิธีการที่มีประสิทธิภาพสูงสุดตามประเภทของสินค้าและสามารถทุ่มเทให้กับผลลัพธ์ที่ถูกต้องในการทำงานได้อย่างเต็มที่
การตรวจนับสินค้าที่มีความถูกต้องแม่นยำถือเป็นส่วนสำคัญในการบริหารจัดการ

ข้อดีประการที่ 2

ช่วยให้คุณโฟกัสด้านการขาย

คุณต้องปิดร้านบางวันเพื่อทำการตรวจนับสต็อกหรือไม่
การทำเช่นนี้ไม่เพียงแต่ทำให้คุณไม่สามารถตอบสนองความคาดหวังของลูกค้าที่มาเลือกซื้อสินค้ากับคุณเท่านั้น แต่ยังทำให้คุณสูญเสียโอกาสด้านการขายอีกด้วย
ซึ่ง AJIS จะช่วยให้คุณสามารถตรวจนับสินค้าคงคลังได้ระหว่างวันและหลังจากปิดทำการเพื่อให้ธุรกิจดำเนินต่อไปได้ตามปกติ
นอกจากนี้ยังช่วยลดภาระให้กับพนักงานในร้านลงได้อย่างมาก
การจ้างตรวจนับสินค้าคงคลังปีละสองถึงสามครั้งอาจเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุด

ข้อดีประการที่ 3

ลดค่าใช้จ่ายโดยรวมเฉลี่ยได้ถึง 20-30%

การจัดจ้างบุคลากรจากภายนอกจะช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรที่ใช้ในการตรวจสอบ การจัดการฝึกอบรม การเตรียมการ การเตรียมวัสดุอุปกรณ์ การป้อนข้อมูลและการจัดทำระบบรองรับการทำงาน นอกจากนี้กระบวนการขายอย่างต่อเนื่องแบบไม่สะดุดยังถือเป็นอีกหนึ่งในข้อดีที่เพิ่มเติมขึ้นมาจากปัจจัยด้านค่าใช้จ่ายอีกด้วย